MỚI NHẤT

30 MẪU G-SHOCK & BABY-G MỚI NHẤT

Dưới đây là danh sách tổng hợp 30 mẫu G-SHOCK & BABY-G mới ra mắt gần đây tại Việt Nam. 
Thông thường các bạn sẽ phải đặt trước để sở hữu những phiên bản mới nhất này, bù lại thời gian chờ đợi bạn sẽ tự hào là một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu nó.

Sale
3.055.000 2.750.000
Sale
4.771.000 4.290.000
Sale
5.429.000 4.880.000
Sale
2.797.000 2.510.000
Sale
2.797.000 2.510.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
4.230.000 3.800.000
Sale
4.230.000 3.800.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
3.196.000 2.870.000
Sale
4.771.000 4.290.000
Sale
33.723.000 30.350.000
Sale
13.583.000 12.220.000
Sale
11.938.000 10.740.000
Sale
21.385.000 19.240.000
Sale
11.116.000 10.000.000
Sale
20.563.000 18.500.000
Sale
8.813.000 7.930.000
Sale
6.181.000 5.560.000
Sale
35.368.000 31.830.000