Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ CASIO G-SHOCK dòng GA-1000 | Module 5302

Các sản phẩm GA-1000

-15%
8.070.000
-20%
6.860.000
-20%
6.860.000

Đồng hồ có 5 nút A,B,C,D,E:

 • Nút A(Adjust): dùng để khởi động và thoát khi điều chỉnh.
 • Nút B(Light): dùng để giảm số khi chỉnh giờ ,nút đèn.
 • Nút C(Comp): dùng để xem chức năng la bàn.
 • Nút D(Mode): dùng để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh.
 • Nút E(Search): dùng để tăng giảm số khi chỉnh.

Các chế độ chính của GA-1000 Series gồm có:

 1. Chế độ chỉnh giờ.
 2. Chế độ Bấm giờ StopWatch (STW).
 3. Chế độ đếm ngược Countdown (TMR).
 4. Chế độ chỉnh giờ thế giới World Time(WT).
 5. Chế độ báo thức Alarm (ALM).
 6. Chế độ đo nhiệt độ(TEMP).
 7. Chế độ la bàn.

1. Chế độ chỉnh giờ:

 • Ở chế độ xem giờ, giữ nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này thành phố hiện tại của đồng hồ sẽ nhấp nháy.
 • Sử dụng 2 nút B và E để chọn lựa mã thành phố bạn muốn.
 • Ấn nút D để thay đổi các nội dung cần chỉnh lần lượt là:
  Mã thành phố – DST (giờ mùa hè) – Định dạng 12/24h – Giây – Giờ – Phút – Năm – Tháng – Ngày – Bật & Tắt tiếng – Thời gian sáng đèn (LT).
 • Sử dụng các nút B, E để chỉnh các nội dung trên.
 • Ấn nút A để thoát chế độ cài đặt.
 • Series GA-1000 có thêm chức năng chỉnh giờ địa phương.

2. Chế độ Bấm giờ thể thao Stop Watch (STW)

 • Ấn nút D để đến chế độ Bấm giờ thể thao Stop Watch (STW).
 • Ấn nút E để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.
 • Ấn nút A để reset về zero.

3. Chế độ đếm ngược Countdown (TMR)

 • Có thể setup thời gian đếm ngược từ 1phút cho đến 24h. Khi hết giờ thì sẽ có tiếng beep.
 • Ấn nút D đến chế độ TMR.
 • Giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Ấn nút B hoặc E để điều chỉnh thời gian muốn đếm ngược. Sau đó ấn nút A để thoát.
 • Ấn nút E để bắt đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm dừng và ấn thêm 1 lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban đầu.
 • Khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ có tiếng beep trong 10s hoặc có thể dừng kêu bằng cách ấn bất kỳ nút nào.

4. Chế độ chỉnh giờ thế giới (WT)

 • Ấn nút C đến chế độ World Time (WT)
 • G-Shock hỗ trợ xem giờ của 48 thành phố tương đương với 29 múi giờ trên toàn thế giới. Để xem giờ của các thành phố khác, ấn nút D để chuyển. Mã thành phố chi tiết ở phía cuối quyển hướng dẫn sử dụng. Ví dụ: BKK-Bangkok; MEX-Mexico; CHI-Chicago; SIN-Singapore; NYC-New York….
 • Thành phố mặc định đã được setup ở phần chỉnh giờ. Nếu muốn chuyển đôi sang giờ của thành phố khác thì ấn nút D đến thành phố cần chuyển rồi ấn đồng thời 2 nút A-B, kim sẽ tự quay đến giờ mới.
 • Ví dụ: Đang ở BKK-Bangkok và bay sang New York. Ấn nút D đến NYC rồi ấn đồng thời 2 nút A-B, kim sẽ quay sang giờ New York và màn hình dưới sẽ hiển thị giờ Bangkok. Ấn 2 nút A-B thêm lần nữa để quay về giờ Bangkok.

5. Chế độ Báo thức (ALM)

 • Ấn nút D để chuyển đến chế độ Báo thức (ALM).
 • Dùng nút D để chuyển qua lại giữa AL1 -> AL4 – SNZ – SIG
 • AL1 – AL4: có 4 giờ báo thức khác nhau.
 • SNZ: Chế độ nhắc báo thức Snooze sẽ lặp lại tất cả 7 lần và cứ 5 phút mỗi lần nếu được bật.
 • SIG: Có âm báo ngắn mỗi khi đồng hồ chỉ 3h00; 15h00….
 • Từ AL1 – AL4, giữ nút A đến khi có tiếng beep, sử dụng 2 nút B, E để chỉnh giờ mong muốn, sau đó ấn nút A thêm lần nữa. Để tắt bật báo thức ấn nút A 1 lần, màn hình sẽ hiển thị ON/OFF.
 • Ở chế độ SNZ và SIG, ấn nút A 1 lần để bật và tắt.
 • Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

6. Chế độ đèn tự động Illumination (LT)

 • Ấn nút B để bật đèn LED ở bất cứ chế độ nào. Có 2 lựa chọn là đèn sáng 1,5s hoặc 3s. Cách chỉnh như sau: Ở chế độ chỉnh giờ, giữ nút A đến khi có tiếng beep, ấn nút D đến khi hiện LT1 hoặc LT3. Dùng nút E để chuyển đổi giữa 2 lựa chọn này. Sau khi chọn xong ấn nút A để thoát.
 • Để bật chế độ tự động bật đèn, giữ nút B trong khoảng 4-5s. Lúc này khi đồng hồ tạo với mặt đất 1 góc lớn hơn 40 độ sẽ tự động sáng đèn. Lặp lại bước trên để tắt chế độ Auto-SwitchLight.

7. Chế độ đo nhiệt độ (TEMP)

 • Khi ở màn hình xem giờ, bấm nút D để chuyển sang chế độ đo nhiệt độ, lúc đó nhiệt độ sẽ hiện lên ở màn hình phía dưới.
 • Nhiệt độ sẽ ko hiện lên nếu vượt quá mức từ -10oC – 60oC

8. La bàn điện tử (COMP)

 • Khi ở màn hình xem giờ, bấm nút C để chuyển sang chế độ la bàn điện tử, lúc đó phương hướng bằng chữ sẽ hiện lên ở màn hình phía trên, phương hướng bằng số sẽ hiện lên ở màn hình phía dưới.
 • N = North = Hướng Bắc
 • S = South = Hướng Nam
 • W = West = Hướng Tây
 • E = East = Hướng Đông
 • Kim giây luôn chỉ về hướng Bắc.

Trả lời

Đặt mua ngay