Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ CASIO G-SHOCK dòng G-2900 | Module 2548

Đồng hồ có 5 nút A, B, C, D, G:

 • Nút A (Adjust): dùng để khởi động và thoát khi điều chỉnh
 • Nút B (Split-reset): Dùng để giảm số khi chỉnh giờ.
 • Nút C (Start-Stop): tăng số khi chỉnh giờ.
 • Nút D (Mode): dùng để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh.
 • Nút G (G button): dùng để bật đèn.

Các chế độ chính của dòng G-2900 gồm có:

 • Chế độ chỉnh giờ.
 • Chế độ Bộ nhớ e-DATA (e-DM)
 • Chế độ chỉnh giờ thế giới World Time (WT)
 • Chế độ báo thức Alarm (ALM).
 • Chế độ đếm ngược Countdown (TMR).
 • Chế độ  Bấm giờ StopWatch (STW).

1. Chế độ chỉnh giờ

Chỉnh đồng hồ số:

 • Ở chế độ xem giờ, bấm nút A. Lúc này số giây của đồng hồ sẽ nhấp nháy.
 • Kiểm tra UTC trước, có đúng với khu vực mình đang ở không rồi sau đó mới chuyển đến các tùy chình khác, và các code của thành phố nằm sau quyển hướng dẫn bằng tiếng anh. (tại Việt Nam chọn BKK)
 • Ấn nút D để thay đổi các nội dung cần chỉnh lần lượt là:
  • Số giây Số giờ Số phút Số năm Số tháng Số ngày
  • Sử dụng nút B & C để chỉnh các nội dung trên.
  • Ấn nút A để thoát chế độ cài đặt.

2. Chế độ Bộ nhớ e-DATA (e-DM)

 • Bạn có thể sử dụng bộ nhớ để lưu trữ email, địa chỉ web, hoặc các dữ liệu ký tự khác.
 • Ấn D để đến chế độ e-DATA. Ấn C và B cùng lúc để xem dung lượng bộ nhớ còn bao nhiêu (%).
 • Giữ A đến khi biểu tượng hình vuông màu đen xuất hiện nhấp nháy  trên màn hình. Bắt đầu tạo dữ liệu trong bộ nhớ.
 • Khi nhập dữ liệu, dùng nút C và B để chọn chữ cái, nút D để gõ chữ cái tiếp theo. Sau khi nhập xong, ấn A để thoát ra.
 • Để xem lại các dữ liệu, ở chế độ e-DATA, ấn C và B để xem lần lượt các dữ liệu đã lưu.

3. Chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW)

 • Ấn nút D để đến chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW), series  G-7900 có 2 chế độ stopwatch..
 • Ấn nút C để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.
 • Ấn nút B để reset về zero.

4. Chế độ đếm ngược Countdown (TMR) 

Có thể setup thời gian đếm ngược từ 1 phút cho đến 24h. Khi hết giờ thì sẽ có tiếng beep.

 • Ấn nút D đến chế độ TMR.
 • Giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Ấn nút B hoặc C để điều chỉnh thời gian muốn đếm ngược. Sau đó ấn nút A để thoát.
 • Ấn nút C để bắt đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm dừng và ấn thêm 1 lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban đầu.
 • Khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ có tiếng beep trong 10s hoặc có thể dừng kêu bằng cách ấn bất kỳ nút nào.

5. Chế độ chỉnh giờ thế giới (WT)

 • Ấn nút D đến chế độ World Time (WT)
 • G-Shock hỗ trợ xem giờ  của 48 thành phố tương đương với 29 múi giờ trên toàn thế giới. Để xem giờ của các thành phố khác, ấn nút C để chuyển. Mã thành phố chi tiết ở phía cuối quyển hướng dẫn sử dụng. Ví dụ: BKK-Bangkok; MEX-Mexico; CHI-Chicago; SIN-Singapore; NYC-New York….
 • Thành phố mặc định đã được setup ở phần chỉnh giờ. Nếu muốn chuyển đôi sang giờ của thành phố khác thì ấn nút C đến thành phố cần chuyển.

6. Chế độ Báo thức (ALM)

 • Ấn nút D để chuyển đến chế độ Báo thức (ALM).
 • Giữ nút A để chỉnh giờ báo thức, sử dụng nút D để thay đổi các lựa chọn:
 •                     Giờ – Phút – Tháng – Ngày
 • Sau đó bấm nút C để tùy chỉnh.
 • Bấm nút C để bật chế độ báo thức và chế độ âm báo, mỗi khi điểm đúng giờ thì đồng hồ sẽ kêu.
 • Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

7. Chế độ đèn tự động Illumination (LT)

 • Ấn nút G để bật đèn LED ở bất cứ chế độ nào. Có 2 lựa chọn là đèn sáng 1,5s hoặc 3s. Cách chỉnh như sau: Ở chế độ chỉnh giờ, giữ nút B để chỉnh chế độ đèn sáng 3s, sau khi chọn xong ấn nút A để thoát.
 • Để bật chế độ tự động bật đèn, giữ nút B trong khoảng 4-5s. Lúc này khi đồng hồ tạo với mặt đất 1 góc lớn hơn 40 độ sẽ tự động sáng đèn. Lặp lại bước trên để tắt chế độ Auto-SwitchLight.

Trả lời

Đặt mua ngay