Hướng dẫn sử dụng Đồng hồ CASIO G-SHOCK dòng DW-6900 | Module 3230 & 1289

Đồng hồ có 5 nút A, B, C, D, G:

 • Nút A (Adjust): dùng để khởi động và thoát khi điều chỉnh
 • Nút B (Split-reset): dùng trong chế độ stopwatch.
 • Nút C (Start-Stop): tăng số khi chỉnh giờ.
 • Nút D (Mode): dùng để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh.
 • Nút G (G button): dùng để bật đèn.

Các chế độ chính của dòng DW-6900 gồm có:

 • Chế độ chỉnh giờ.
 • Chế độ Bấm giờ StopWatch (STW).
 • Chế độ đếm ngược Countdown (TMR).
 • Chế độ báo thức Alarm (ALM).

1. Chế độ chỉnh giờ

Chỉnh đồng hồ số:

 • Ở chế độ xem giờ, bấm nút A. Lúc này số giây của đồng hồ sẽ nhấp nháy.
 • Ấn nút D để thay đổi các nội dung cần chỉnh lần lượt là:
  • Số giây Số giờ Số phút Số năm Số tháng Số ngày
  • Sử dụng nút B & C để chỉnh các nội dung trên.
  • Ấn nút A để thoát chế độ cài đặt.

2. Chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW)

 • Ấn nút D để đến chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW).
 • Ấn nút C để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.
 • Ấn nút A để reset về zero.

3. Chế độ đếm ngược Countdown (TMR) 

Có thể setup thời gian đếm ngược từ 1 phút cho đến 24h. Khi hết giờ thì sẽ có tiếng beep.

 • Ấn nút D đến chế độ TMR.
 • Giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Ấn nút B hoặc C để điều chỉnh thời gian muốn đếm ngược. Sau đó ấn nút A để thoát.
 • Ấn nút C để bắt đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm dừng và ấn thêm 1 lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban đầu.
 • Khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ có tiếng beep trong 10s hoặc có thể dừng kêu bằng cách ấn bất kỳ nút nào.

4. Chế độ Báo thức (ALM)

 • Ấn nút D để chuyển đến chế độ Báo thức (ALM).
 • Giữ nút A để chỉnh giờ báo thức, sử dụng nút D để thay đổi các lựa chọn:
 •                     Giờ – Phút – Tháng – Ngày
 • Sau đó bấm nút C để tùy chỉnh.
 • Bấm nút C để bật chế độ báo thức và chế độ âm báo, mỗi khi điểm đúng giờ thì đồng hồ sẽ kêu.
 • Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

Trả lời

Đặt mua ngay