ĐANG GIẢM GIÁ !!!

Những mẫu CASIO tuyệt đẹp đang được khuyến mại.
Đến ngay MRG 473 Nguyễn Khang, Hà Nội để đeo thử và lựa chọn nhé. Thời gian chỉ còn:

 
 

Casio Huyền thoại

Sale
2.303.000 2.070.000
Sale
1.739.000 1.570.000
Sale
893.000 800.000
Sale
1.246.000 1.120.000
Sale
750.000 690.000
Sale
282.000 265.000
Sale
282.000 265.000
Sale
282.000 265.000
Sale
282.000 265.000
Sale
282.000 265.000
Sale
375.000 265.000
Sale
282.000 265.000

G-STEEL LỊCH LÃM

Thiết kế vỏ kim loại mạnh mẽ, nam tính và được trang bị công nghệ pin sạc năng lượng ánh sáng.

Sale
8.648.000 7.780.000
Sale
9.048.000 8.140.000
Sale
7.779.000 7.000.000
21.385.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
8.202.000 7.380.000
21.385.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
8.648.000 7.780.000
Sale
7.332.000 6.600.000

G-SHOCK ĐẶC BIỆT

Những mẫu G-SHOCK với những tính năng đặc biệt hoặc màu sắc đặc biệt số lượng giới hạn trên Thế Giới

Sale
3.572.000 3.210.000
Sale
3.267.000 2.940.000
Sale
3.572.000 3.210.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
4.841.000 4.360.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
5.006.000 4.510.000
Sale
5.006.000 4.510.000
Sale
4.747.000 4.270.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
3.807.000 3.430.000
Sale
4.160.000 3.740.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
5.029.000 4.530.000
Sale
5.100.000 4.590.000
Sale
4.489.000 4.040.000

G-SHOCK MẶT SỐ ĐIỆN TỬ TIÊU CHUẨN

Những mẫu G-SHOCK lấy cảm hứng từ chiếc CASIO Huyền Thoại

Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
2.773.000 2.500.000
Sale
3.267.000 2.940.000
Sale
1.904.000 1.700.000
Sale
1.904.000 1.710.000
Sale
1.904.000 1.710.000
Sale
1.904.000 1.710.000
Sale
3.290.000 2.960.000
Sale
2.515.000 2.260.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
3.290.000 2.960.000

G-SHOCK CLASSIC

Những mẫu G-SHOCK nổi bật rất được Ưa chuộng.

Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
8.225.000 7.400.000
Sale
4.113.000 3.700.000
Sale
4.113.000 3.700.000
Sale
4.019.000 3.620.000
Sale
4.042.000 3.640.000
Sale
4.019.000 3.620.000
Sale
3.572.000 3.210.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
5.029.000 4.530.000
Sale
5.100.000 4.590.000
Sale
3.572.000 3.210.000
Sale
4.865.000 4.380.000
Sale
4.771.000 4.290.000
Sale
4.771.000 4.290.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
3.549.000 3.190.000
Sale
2.515.000 2.260.000
Sale
2.515.000 2.260.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
3.549.000 3.190.000
Sale
4.230.000 3.810.000
Sale
4.841.000 4.360.000
Sale
3.549.000 3.190.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
3.032.000 2.730.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
3.760.000 3.380.000
Sale
5.006.000 4.510.000
Sale
5.006.000 4.510.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
4.747.000 4.270.000
Sale
8.202.000 7.380.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
3.807.000 3.430.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
4.160.000 3.740.000
Sale
4.771.000 4.290.000
Sale
4.113.000 3.700.000
Sale
3.196.000 2.880.000
Sale
4.489.000 4.040.000

BABY-G

Dành cho bạn gái năng động, cá tính với thiết kế khỏe khắn và vô cùng nổi bật.

Sale
5.358.000 4.820.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
3.948.000 3.550.000
Sale
3.948.000 3.550.000
Sale
3.948.000 3.550.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
2.773.000 2.500.000
Sale
4.442.000 4.000.000
Sale
4.442.000 4.000.000
Sale
4.865.000 4.380.000
Sale
4.865.000 4.380.000
Sale
2.773.000 2.500.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
3.948.000 3.550.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
4.042.000 3.640.000
Sale
2.773.000 2.500.000
Sale
3.126.000 2.810.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
5.006.000 4.510.000
Sale
4.042.000 3.640.000
Sale
6.510.000 5.860.000
Sale
6.510.000 5.860.000
Sale
4.042.000 3.640.000
Sale
2.773.000 2.500.000
Sale
3.549.000 3.190.000
Sale
3.549.000 3.190.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
3.455.000 3.110.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
4.136.000 3.720.000
Sale
3.713.000 3.340.000
XEM THÊM - còn nhiều sản phẩm nữa